January 01, 2022 - BY Admin

AMG Bersama KSU Kementerian Pendidikan

Sebuah perbincangan khas telah diadakan bersama Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan iaitu

Datuk Dr. Mohd Ghazali Abas pada 9 Disember 2019 bagi memperluaskan program Akademi Menara

Gading dengan kerjasama seluruh universiti tanah air. Melalui program ini, pihak universiti tempatan

juga dapat membantu pelajar miskin, anak yatim dan Orang Asli untuk menjejakan kaki ke institusi

pengajian tinggi dengan harapan agar setiap universiti yang menjalinkan kerjasama dalam program ini

dapat membuka peluang kepada golongan tersebut.