KEM 8: Komunikasi dan Kepimpinan

Modul Komunikasi dan Kepimpinan memberi latihan yang berkesan dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris bagi membina sifat kepimpinan dan kemahiran interpersonal.

Introduction

Kem Komunikasi dan Kepimpinan melatih para pelajar dengan pelbagai kemahiran insaniah seperti kemahiran berfikir, kemahiran sosial, kemahiran komunikasi, kemahiran kepimpinan dan kemahiran interpersonal. Kem ini direkabentuk dengan tujuan untuk mengasah daya kepimpinan dan motivasi para peserta khususnya dalam menguruskan diri sendiri dan menguruskan perhubungan dengan rakan sebaya, ibu bapa dan guru – guru

Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang mahu mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, kem ini dapat melahirkan generasi yang seimbang dari pelbagai aspek

Gallery

Camp Based Programme

Multiple selected activities for student

Let's get started

Discover your true potential by joining us
Contact us

Objective

  • Melatih ciri – ciri kepimpinan dalam kalangan peserta
  • Melatih kemahiran mengekalkan motivasi kendiri
  • Melatih pelbagai kemahiran insaniah ke arah kecemerlangan pelajar secara holistik
  • Meningkatkan kemahiran team building dalam kalangan peserta

Aspirasi Menara Gading

– Akademi Menara Gading – 

logo-amg-white

© 2023 All rights reserved.