KEM 6: Latihan Fizikal dan Pengurusan Masa

Modul Latihan Fizikal dan Pengurusan Masa memberi latihan berbentuk ketahanan fizikal, disiplin diri ala tentera dan jati diri untuk diaplikasikan bagi kecemerlangan akademik.

Introduction

Kem ini merupakan kem yang memfokuskan kepada latihan fizikal dengan disiplin ala tentera. Dengan menerapkan nilai ketenteraan ke dalam diri pelajar, ia telah dapat membina sikap waja diri dan kecekalan apabila menghadapi sesuatu cabaran termasuk dalam mengejar kecemerlangan akademik.  Di samping itu, pelaksanaan kem ini juga dapat mewujudkan kerjasama dalam kumpulan dan membina semangat berpasukan. Akhirnya latihan ala ketenteraan bukan sahaja memaksa peserta untuk lasak secara fizikal bahkan turut memaksa mereka agar lebih tahan menghadapi tekanan emosi dan mental.

Gallery

Camp Based Programme

Multiple selected activities for student

Let's get started

Discover your true potential by joining us
Contact us

Objective

  • Membentuk budaya disiplin ala tentera ke arah kecemerlangan akademik
  • Membina sikap waja diri dan cekal menghadapi cabaran
  • Melatih ketahanan mental, fizikal dan intelektual
  • Mewujudkan kerjasama dalam kumpulan dan semangat berpasukan

Aspirasi Menara Gading

– Akademi Menara Gading – 

logo-amg-white

© 2023 All rights reserved.