KEM 5: Kemahiran Interpersonal dan Soft Skills

Modul Kemahiran Interpersonal dan Soft Skills ini memberi latihan intensif kepada para peserta bagaimana dapat meningkatkan lagi kemahiran interpersonal iaitu personaliti dan disiplin diri.

Introduction

Modul Kemahiran Interpersonal dan Soft Skills ini memberi latihan intensif kepada para peserta bagaimana untuk meningkatkan kemahiran interpersonal iaitu personaliti dan disiplin diri. Manakala soft skills pula merangkumi aspek latihan yang berbentuk seperti kemahiran berfikir, membuat keputusan, kreativiti dan inovasi yang boleh diaplikasikan dalam komuniti pelajar dan setempat. Aspek ini sangat penting bagi menyediakan para peserta untuk lebih bersedia menghadapi persekitaran global yang mempunyai pelbagai cabaran

Gallery

Camp Based Programme

Multiple selected activities for student

Let's get started

Discover your true potential by joining us
Contact us

Objective

  • Meningkatkan kemahiran komunikasi dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
  • Melatih kepimpinan kendiri dan komuniti
  • Melatih kemahiran berfikir dan problem solving
  • Melatih kemahiran tanggungjawab sosial

Aspirasi Menara Gading

– Akademi Menara Gading – 

logo-amg-white

© 2023 All rights reserved.