KEM 4: Keibubapaan dan Kerohanian

Modul ini dilaksanakan dalam 2 bentuk, iaitu pertemuan dalam bentuk kem bersama pelajar yang akan diadakan dari masa ke masa bagi memastikan ibu bapa memahami pelaksanaan program AMG.

Introduction

Kem Keibubapaan dan Kerohanian dijalankan bagi memberi kefahaman kepada ibu bapa para peserta akan teknik meningkatkan kecenderungan dan kecemerlangan akademik anak – anak. Kerjasama dan kesefahaman antara ibu bapa dan pensyarah juga dititikberatkan kerana ini merupakan antara kemahiran parenting yang mesti ada untuk menghasilkan pencapaian yang cemerlang secara holisitik. Di dalam kem ini juga para peserta bersama ibu bapa masing – masing dapat menetapkan hala tuju masing  – masing dalam usaha menjejaki kaki ke menara gading

Gallery

Camp Based Programme

Multiple selected activities for student

Let's get started

Discover your true potential by joining us
Contact us

Objective

  • Melatih strategi keibubapaan (parenting) dalam meningkatkan kecenderungan dan kecemerlangan pelajar dalam akademik
  • Meningkatkan kerjasama dan kesefahaman di antara pensyarah, ibu bapa dan peserta AMG ke arah meningkatkan kecemerlangan secara holistik
  • Menetapkan hala tuju anak – anak dan peserta AMG supaya dapat mengikuti keseluruhan AMG seterusnya menjejaki Menara gading

Aspirasi Menara Gading

– Akademi Menara Gading – 

logo-amg-white

© 2023 All rights reserved.